1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Triskeles

Gönderilme zamanı: 14:20 27-Kasım-2012
gönderen sonerium
1. Bir noktadan çıkan, simetrik olarak aynı yöne devam eden üçlü bükülmüş insan bacağı, üçlü kilitli spiral ya da başka bir nesnenin oluşturduğu üçlü dönme simetrisi.
2. Bir noktadan çıkan aynı yöne yönelmiş üç bacak.1
3. Triskelion, triskelios, triskele şeklinde de karşımıza çıkabilir.
4. Likya ve Karia sikkelerinde sıkça işlenen bir motiftir. Ayrıca Lidya, Frigya ve Kilikya kültürlerinde mühür, mimari yapı ya da sikke gibi farklı alanlarda kullanılmıştır.
5. Likya triskelesi ortadaki çemberden çıkan 3 simetrik kıvrık şekil (şematize insan bacağı?) biçimindedir ve bir çok Likya sikkesinde yer alıp güneşi simgelemektedir.
Koprelle sikkesi (Likya).jpg

Kaynakça
1 Arkeoloji Sözlüğü, Saltuk,S., İnkılap Kitapevi, İstanbul, 1997